• slajd0

O projekcie

Stowarzyszenie Pogranicza we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sękowej zrealizowało w 2022 roku projekt pod nazwą „Eko - aktywizacja mieszkańców gminy Sękowa”. Celem projektu była aktywizacja i edukacja  grup mieszkańców gminy Sękowa w temacie ekologii. W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia edukacyjne dotyczące organizacji i realizacji inicjatyw obywatelskich w społeczności lokalnej. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji osób w swoich środowiskach lokalnych. Uczestnicy projektu, po uprzednim przeszkoleniu w zakresie kompetencji interpersonalnych, integracji, aktywności obywatelskiej, pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów, przygotowali i zrealizowali  inicjatywy lokalne w zakresie ekologii. Jednym z rezultatów projektów jest powstanie niniejszej strony Internet.

Projekt „Eko –aktywizacja mieszkańców gminy Sękowa” został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Niniejsza strona ma na celu promocję lokalnych produktów ekologicznych z Beskidu Niskiego. Zapraszamy do wystawiania do wystawiania do sprzedaży oraz kupowania, za pośrednictwem eko-bazarku, produktów rolnych oraz wyrobów rękodzieła i rzemiosła z Beskidu Niskiego. Z tytułu promocji ofert w ramach eko-bazarku nie pobieramy opłat. Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej. 

 

 

Nabiał

Owoce

Warzywa

Wędliny

Przetwory

Rękodzieło i rzemiosło

 

 

Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi przedsiębiorcami, rolnikami. Tylko świeże, naturalne i regionalne produkty.